VANEDANNENDE MEDICIN

 

Sundhedsstyrelsen og embedslægerne har i tiltagende grad fokus på ordination af vanedannende medicin og kontrollen af disse ordinationer.

 

Hos lægehuset i Taulov vil vi leve op til de gældende regler på dette område, se: 

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/afhaengighedsskabende-laegemidler

 

Receptfornyelse ved fremmøde.

Der kan ikke bestilles vanedannende medicin over hjemmesiden. 

 

Er man i behandling med vanedannede medicin, skal man have lavet en årskontrol ved sin læge - hvor man tager stilling til om det er den relevante medicin, der ordineres og hvad planen er for det næste år.