Information vedr. lægeerklæringer i forbindelse med sygemelding

Der er 2 muligheder:

1. Mulighedserklæring, som vi anbefaler og foretrækker.
Formålet med en mulighedserklæring er at få arbejdstager tilbage på arbejdet hurtigst muligt. Arbejdsgiver og arbejdstager udfylder attesten sammen. Mulighedserklæringen medbringes herefter til konsultation ved lægen.
Friteksterklæringen giver ikke denne mulighed.

2. Friteksterklæring.
Vi udfærdiger ikke attester på mundtlig forespørgsel. Friteksterklæringer kræver en skriftlig anmodning fra arbejdsgiver. Begrundelsen for det er, at vi skal vide, hvilke informationer der ønskes samt hvortil attesten og regningen skal sendes. Der bør også argumenteres for, hvorfor mulighedserklæringen ikke ønskes anvendt. Attesten udarbejdes ved personligt fremmøde.

Disse attester er ikke omfattet af sygesikringen, og er derfor noget man betaler for. Når din arbejdsgiver beder om en af disse attester, er det arbejdsgiver, der betaler for attesten.
Enten skal du medbringe arbejdsgivers EAN-nummer, så vi kan sende en elektronisk regning, eller du kan lave aftale med arbejdsgiver om, at du betaler attesten, får en kvittering og arbejdsgiver refunderer til dig.
Vi sender ikke papirregning direkte til din arbejdsgiver.
Nogle arbejdsgivere forlanger, at du selv betaler for dokumentation for din sygdom.