BRUG AF SUNDHEDSFORSIKRING

Arbejdsgang ved brug af sundhedsforsikringer.

Det er lægen der vurderer om der er indikation for en henvisning. Det gælder uanset om patienten har en sundhedsforsikring eller ej. 

Hvis lægen vurderer, at der er indikation for at henvise, udstedes henvisningen - det er patientens valg om de ønsker at bruge det offentlige eller private system. 

Udstedelse af en henvisning udløser ikke særskilt honorar, men er omfattet af af det almindelige konsultationshonorar. 

Tilkendegiver patienten under konsultationen, at en privat sundhedsforsikring ønskes bragt i anvendelse medgives patienten en kopi af henvisningen - eller henvisningen sendes elekronisk til serveren- hvor forsikringsselskabes derefter selv skal hente den ned.  

Henvender patienten sig efter konsultationen og efter udstedt henvisning og oplyser, at han/hun vil bruge sin private sundhedsforsikring udskrives henvisningen. Denne kontakt er sygesikringen uvedkommende-og skal derfor betales af patienten.

Hvis der ikke er udstedt henvisning eller forsikringsselskabet ønsker yderligere dokumentation skal forsikringsselskabet anmode lægen skriftligt om en  Sundhedsforsikringsattest FP 710.

Anvendelsen af FP 710 kan kun ske på forsikringsselskabets anmodning. Honoraret betales af forsikringsselskabet.