VANEDANNENDE MEDICIN

 
Sundhedsstyrelsen og embedslægerne har i tiltagende grad fokus på ordination af vanedannende medicin og kontrollen af disse ordinationer.
 
Hos lægehuset i Taulov vil vi leve op til de gældende regler på dette område, se: 
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/afhaengighedsskabende-laegemidler
 
 
 
Receptfornyelse ved fremmøde.
Der kan ikke bestilles vanedannende medicin over hjemmesiden. 
 
Er man i behandling med vanedannede medicin, skal man have lavet en årskontrol ved sin læge - hvor man tager stilling til om det er den relevante medicin, der ordineres og hvad planen er for det næste år.