VANEDANNENDE MEDICIN

 
Sundhedsstyrelsen og embedslægerne har i tiltagende grad fokus på ordination af vanedannende medicin og kontrollen af disse ordinationer.
 
Hos lægehuset i Taulov vil vi leve op til de gældende regler på dette område, se www.medicinmedfornuft.dk/download/patientfolder.pdf
 
Der kan derfor ikke bestilles vanedannende medicin over e-mail, og kun efter aftale med lægen over telefonen. Receptfornyelse skal fortrinsvist ske ved fremmøde.
 
Er man i behandling med vanedannede medicin, skal man have lavet en årskontrol ved sin læge - hvor man tager stilling til om det er den relevante medicin, der ordineres og hvad planen er for det næste år.